Pierwsza wizyta

  • Pierwsza wizyta trwa 50-60 minut
  • Uprzejmie proszę o przyniesienie wszelkich wyników badań związanych ze schorzeniem (wyników prześwietleń, opisów rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej, opisów USG)
  • Proszę o przyniesienie stroju, który umożliwi odsłonięcie obszaru zajętego dolegliwością
  • Istnieje możliwość przebrania się w gabinecie